400 000 til lag og foreninger!

Forstanderskapet i Evje og Hornnes Sparebank har godkjent den årlige gavetildelingen. 46 søkere får tildelt til sammen 400 000 kroner til gode formål.

OL i glede og begeistring!

I begynnelse av mars kunne Oddeskogen barnehage endelig arrangere «Oddeskogen-leikane» igjen, etter en nødvendig «koronapause» på et par år. Det var tydelig at både barna og de voksne hadde ventet på det. Begeistringen var enorm!

Sponsoravtale med Naturligvis - Landbrukets dag SA

Vi og Aktiv Eiendomsmegling har inngått hovedsponsoravtale med
Naturligvis - Landbrukets dag SA.
Vi legger stor vekt på å være en god samarbeidspartner for lokalt næringsliv, slik at vi kan bidra til at det fortsatt spirer og gror i distriktet. Og husk - hos oss er alle kunder store! For oss er det derfor ei ære å bli med på laget for å løfte frem næringsliv og livet på bygda!

På bilde ser vi: Fra venstre Tommy Svendsen (Aktiv eiendomsmegling), Torbjørn Bjoraa (Naturligvis), Knut Kjetil Møen (Evje og Hornnes Sparebank)

Hovedsponsoravtale med Otra IL

Vi har inngått ny hovedsponsoravtale med Otra IL for 2018-2020.

Vi har vært hovedsponsor for Otra IL i 38 år og det er vi utrolig stolte av. Vi er en lokalbank som er eid av kundene våre. Vårt mål er å bidra til et rikere bygdeliv å støtte opp om vekst og utvikling i bygda vår. Otra IL oppfatter vi som en aktør som bidrar sterkt til å gjøre bygda til et godt sted å bo og vokse opp. Derfor er idrettslaget en viktig samarbeidspartner for banken!

Banksjef Knut Kjetil Møen til venstre og Jan A Haagensen, styreleder i Otra IL

 

Hovedsponsor for Otra IL

Otra Idrettslag ble etablert i 1960 ved sammenslåing av Evje idrettslag og Hornnes idrettslag. I 1962 gikk også idrettslaget "Elgen” på Byglandsfjord med i Otra IL.  
Otra Idrettslag arbeider lokalt i Evje & Hornnes kommune og nedre del av  Bygland kommune i Aust-Agder. Totalt ca. 3.500,- innbyggere. 
Antall registrerte medlemmer er 1260