Veteranbilforsikring

Veteranbilforsikring

Du kan velge mellom ansvarsforsikring, brann- og tyveri eller kasko, avhengig av hvilken dekning du vil ha.


Kasko Brann/tyveri Ansvar
     
Fastmontert utstyr 
Sikkerhetsutrustning
Skade på kjøretøy
Tyveri

Brann


Ulykke*

Rettshjelp


Ansvar

*Egen forsikring som kan kjøpes som et tillegg på alle forsikringsalternativene. Se fullstendige vilkår (pdf).

Følgende krav stilles til veterankjøretøy:

  • Kjøretøyet kan kun brukes til treff, stevner, utstillinger eller søndagsturer.
  • Kjøretøyet må være i originalstand eller restaurert uten vesentlig ombygging.
  • Du som kunde må ha en ordinær bilforsikring hos oss i tillegg.