Reiseforsikring Bedrift

Reiseforsikring for bedrift gjelder alle typer tjenestereiser, også til og fra jobb.
 • Gjelder i hele verden, både på korte dagsreiser og på lengre reiser inntil 77 dager
 • Utvid forsikringen til å dekke ferie- og fritidsreiser for dine medarbeidere med familie
 • Arbeidsgivers eiendeler er medforsikret for inntil 50 000 kroner
Kontakt meg om tjenestereiseforsikring

Vi har tenkt på alt, så du skal få slippe

Dette dekker forsikringen:

 • Reisegods - forsikringssum kr 40 000.
 • Arbeidsgivers effekter er medforsikret for inntil kr 50 000.
 • Reisesyke og hjemtransport - ubegrenset sum. 
 • Reiseansvar - forsikringssum kr 10 000 000.
 • Reiseavbrudd - forsikringssum kr 50 000 per person. 
 • Rettshjelp - forsikringssum kr 100 000.
 • Forsinkelse.
 • Avbestilling - forsikringssum kr 50 000 for hver sikret.*
 • Evakuering - erstatter nødvendige og dokumenterte merutgifter 
 • til reise og opphold, maks 45 dager.  
*Forsikringen må være i kraft før reisen/depositum betales.

Forsikringen kan utvides med:

 • Ferie/fritidsreiser (inkluderer familie).      
 • Reise Pluss.      
 • Ulykke (gjelder der lov om yrkesskade ikke gjelder).
 • Remplassering (dersom behov for avløser etter erstatningsmessig hjemtransport). 

Meld skade

Hos oss melder du skade på dine forsikringer ved å melde skade digitalt, eller ved å kontakte oss. 

Telefon: 915 03 850
E-post: forsikring@eika.no