Huseier

Du kan kjøpe huseierforsikring for bygninger som inneholder næringsvirksomhet, kombinasjonsbygg, sameier og borettslag.
 • Som huseier og kunde hos oss får du samlet alle dine finansielle tjenester på et sted
 • Dekker brann-, vann-, innbrudd- og naturskader, samt tap av husleieinntekter
 • Skreddersys etter bedriftens behov
Kontakt meg om huseierforsikring

Vi har tenkt på alt, så du skal få slippe

Huseierforsikring dekker

Forsikringen omfatter, i tillegg til skader ved brann, vann, innbrudd, naturskade: 
 • Utgifter til riving og rydding.
 • Påbud fra offentlig myndighet ved skadeutbedring av bygning.
 • Tap av husleieinntekt.
 • Bruddskade på glassruter og sanitærporselen.
 • Ansvar som eier av den forsikrede eiendommen.
 • Rettshjelp for privatpersoner i borettslag/sameier.

Hvorfor skal huseier ha forsikring?

 • For å sikre egne verdier i tilfelle skade. 
 • For å sikre ansvar man har som huseier. 
 • Låneinstitusjon krever sikring av sitt pant via forsikring.