Evje og Hornnes Sparebank er en selvstendig bank, opprettet i 1864. Banken driver tradisjonell bankvirksomhet, og vi ønsker at Evje og Hornnes Sparebank blir det naturlige førstevalget for personkunder, små og mellomstore bedrifter, primærnæring, offentlig sektor, institusjoner, lag og foreninger i vårt distrikt.

Vi ønsker også å beholde og betjene de kunder som av ulike årsaker flytter fra bygda.

Vår målsetting er å opprettholde bankens soliditet og selvstendighet, noe vi mener så langt har vært og er til beste for våre kunder og vårt lokalsamfunn. For å kunne opprettholde denne målsetningen og samtidig styrke vår posisjon i lokalmarkedet, har vi valgt å være medeier i Eika-Gruppen AS. Denne selskapsgrupperingen sikrer tilgang på et stort spekter av finansielle produkter og infrastruktur, og er også et viktig instrument i forbindelse med utvikling, innkjøp og drift av IT-system samt kompetanse.

Med dette eierskapet og med erfarne og dyktige medarbeidere som yter god service, ønsker Evje og Hornnes Sparebank å være en aktiv og profesjonell rådgiver overfor sine kunder.

Evje og Hornnes Sparebank har i alle år hatt lave bankgebyrer og konkurransedyktige renter. Vi mener derfor at vår bank er et godt valg. Som liten selvstendig sparebank får vi raskt et personlig forhold til kundene, og vi legger vekt på å holde et servicenivå av høy standard.

Velg Evje og Hornnes Sparebank som din bankforbindelse - du vil se at det kan lønne seg å benytte en mindre, men solid og selvstendig sparebank.