Åpenhet i Evje og Hornnes Sparebank

Åpenhetsloven ble innført 1. juli 2022. Loven skal sikre at virksomheter er bevisst på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. I tillegg skal loven sikre at allmenheten får tilgang til denne informasjonen.

Loven pålegger oss, som næringsaktør, en informasjonsplikt, samt å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, både av egen virksomhet og av våre forretningspartnere. Som forretningspartnere mener vi her våre leverandører.

Egen virksomhet

Evje og Hornnes Sparebank ønsker å være bevisst på hvem vi handler med. Det jobbes med en systematisk kartlegging av våre samarbeids-partnere for blant annet å vise hvem som er miljøsertifisert, enten gjennom ISO sertifisering eller Miljøfyrtårn.

 

Forretningspartnere / leverandører

Banken har hatt fokus på rutiner knyttet til innkjøp av varer og tjenester. I våre rutiner skal vi bl.a. kartlegge produktets levetid, sosiale forhold i produktets verdikjede, leverandørens miljøpolicy og leverandørenes etiske forretningsdrift. Banken jobber med å etablere en egen innkjøpspolicy, som aktivt blir fulgt opp fra bankens side. Vi vil samarbeide med leverandører og tjenesteytere som imøtekommer våre krav og standarder.

 

I løpet av 2023 vil banken gjennomføre aktsomhetsvurderinger på leverandører som faller inn under bankens innkjøpspolicy. Disse vurderingene vil bli rapportert i bankens årsrapport for 2023.

 

Spørsmål

Evje og Hornnes Sparebank vil svare på eventuelle ytterligere spørsmål knyttet til åpenhetsloven. Spørsmål kan stilles ved å benytte e-postadressen: post@eh-sparebank.no