Åpenhetsloven ble innført 1. juli 2022. Loven skal sikre at virksomheter er bevisst på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. I tillegg skal loven sikre at allmenheten får tilgang til denne informasjonen.

Loven pålegger oss, som næringsaktør, en informasjonsplikt, samt å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, både av egen virksomhet og av våre forretningspartnere (leverandører).

Egen virksomhet
Evje og Hornnes Sparebank respekterer og støtter opp om grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold. Vi ønsker å være bevisst på hvem vi handler med og vi foretar derfor årlig aktsomhetsvurdering av både banken og egne leverandører.

Forretningspartnere / leverandører
Banken har hatt fokus på rutiner knyttet til innkjøp av varer og tjenester. Banken har etablert en egen innkjøpspolicy som aktivt blir fulgt opp fra bankens side. Vi vil samarbeide med leverandører og tjenesteytere som imøtekommer våre krav og standarder.

Spørsmål
Evje og Hornnes Sparebank vil svare på eventuelle ytterligere spørsmål knyttet til åpenhetsloven. Spørsmål kan stilles ved å benytte e-postadressen: post@eh-sparebank.no

Vår redegjørelse iht Åpenhetsloven § 5 kan du lese her: