• Du må være fylt 13 år
  • Du må ha en tenåringskonto
  • Du må kunne disponere kontoen din alene
  • Du må ha skriftlig godkjennelse av vergene dine
  •