SMS bank og SMS varsling

Send SMS for å sjekke saldo eller få SMS varsel når det skjer noe du bør vite om på kontoen din.

SMS tjenester

Med våre SMS-tjenester kan du overføre penger mellom egne kontoer, sjekke saldo og få oversikt over siste transaksjoner.

Du kan i tillegg sette opp automatisk varsling av for eksempel lønns- og pensjonsinnbetalinger og større utbetalinger.

 • Gir rask og enkel oversikt.
 • Varsling av store utbetalinger gir sikkerhet.
 • Tjenestene administreres i nettbanken, men kan også legges opp for kunder som ikke har nettbank.
SMS bank:
Send meldingen til: 26120
 • Saldo og siste bevegelser på konto: S (mellomrom) kontonummer (mellomrom) personlig kode.
 • Overføring mellom egne konti: O (mellomrom) fra kontonummer (mellomrom) til kontonummer (mellomrom) beløp i hele kroner (mellomrom) personlig kode.
 • Forfallsoversikt: F (mellomrom) kontonummer (mellomrom) personlig kode.
 • Endring av personlig kode: E (mellomrom) kontonummer (mellomrom) gammel kode (mellomrom) ny kode.
Aktiver SMS bank:
 • Har du telebank avtale har du automatisk tilgang til SMS Bank. 
 • Du trenger en egen SMS Bank pinkode som kan bestilles i banken.
 • Om du ikke har telebankavtale må du kontakte banken.

SMS varsling:

 • Saldo: Disponibel saldo på valgt dato eller ukedag. 
 • Saldo over: Disponibel saldo over et valgt beløp.
 • Saldo under: Disponibel saldo under et valgt beløp.
 • Innbetalinge:Innbetalinger større enn valgt beløp.
 • Utebetalinger: Utbetalinger større enn valgt beløp.
 • Ikke dekning på konto: Betalinger til forfall som det ikke er dekning for.

Aktiver SMS varsling:

 • Logg inn i nettbanken.
 • Gå til "Innstillinger" i venstremenyen.
 • Velg "SMS-varsel" under "Mobil" i menyen.
 • Følg instruksjonene, og velg hva du ønsker varsel for.