Are you foreign Citizen and dont't have a BankID?

Become a customer

Follow the steps below to become a customer:

1. BRING THE FOLLOWING DOCUMENTS TO THE BANK

 • Passport
 • Copy of registration certificate for EU/EEA nationals
 • Copy of residence permit for citizens outside the EU/EEA
 • Employment contract

Fill in and sign these form to become a customer in Evje og Hornnes Sparebank* :  

Customer declaration

  2. MAKE AN APPOINTMENT with our customer service team.

We will register the information you have provided and make arrangements for you to come sign the agreement documents.
The fee for registering a foreign citizen as a customr in Evje og Hornnes Sparebank is 500NOK per customer.

*WHY DO THE BANKS HAVE TO CONTROL AND VERIFY THE CUSTOMER´S IDENTITY?

 • Due to government regulations, banks are required to comply with the customer due diligence standards.
 • Banks are obliged to identify and know their customers. The identity of the customer has to be controlled by verifying the customer’s official identity documents. The bank also has to ascertain sufficient information on the customer’s activities, so as to confirm where incoming money originates from and the purported use of the banking relationship.

Bli Kunde, utenlandske statsborgere uten BankID

For å åpne konto i Evje og Hornnes Sparebank, kan det være nyttig å lese følgende informasjon som forklarer hvordan du går frem:

1. TA DETTE MED TIL BANKEN:

 • Gyldig pass
 • Bekreftelse D-nummer *
 • Oppholdstillatelse for borgere utenfor EU/EØS.
 • Arbeidskontrakt

*Skal du jobbe og oppholde deg i Norge i mindre enn 6 måneder, må du ha et D-nummer for å bli registrert i Folkeregisteret. Et D-nummer er nødvendig for å få skattekort.
Vi ber også om at du fyller ut og signerer kundeerklæringsskjema før du kommer til banken**.

Kundeerklæring

2. LAG EN AVTALE med en av våre medarbeidere i vårt kundesenter.

Vi vil registrere informasjonen om deg, og gjøre avklaringer for å signere aktuelle avtale dokumenter.
Gebyr for opprettelse av kundeforhold for utenlandske statsborgere i Evje og Hornnes Sparebank er kr 500,- pr kunde.

 ** HVORFOR STILLER VI SPØRSMÅL?

 • Når du skal bli kunde, må du svare på noen spørsmål og legge ved et skjema til søknaden din. Vi gjør dette på grunn av norsk lov, slik mange andre land også krever. Alle norske banker må følge disse reglene for å unngå økonomisk kriminalitet.
 • Vi vet at de fleste av kundene våre er ærlige, men for å finne de få som ikke er det, må vi stille alle de samme spørsmålene - uten unntak. Når du svarer på spørsmålene våre, bidrar du til å forhindre ulovlige handlinger.
 • Vi stiller også spørsmål for å bli kjent med deg som kunde og for å gi deg best mulig service, og dette vil vi fortsette med fremover. Vi spør deg kanskje om hvor penger kommer fra eller hvorfor du trenger å bruke enkelte av våre tjenester, for eksempel. All informasjon om deg er konfidensiell, jamfør taushetsplikten.