Regjeringens forskrift om aksjesparekonto for privatpersoner trådte i kraft 1. september 2017, og gjorde det mye enklere for småsparere å investere i aksjer og fond. Du kan enkelt opprette en egen aksjesparekonto i mobilbanken.

Hvorfor er så denne ordningen gode nyheter for deg som er småsparer? Vi har tatt en prat med Bjørn Slåtto, administrerende direktør i Eika Kapitalforvaltning:

Hva er egentlig en aksjesparekonto?
- Det er rett og slett en konto hvor du kan samle alle dine aksjer og aksjefond på ett sted. På denne kontoen kan du kjøpe og selge aksjefond og børsnoterte aksjer, uten å betale skatt av gevinsten underveis.

Når må jeg betale skatt da?
- Når du tar ut mer av kontoen enn du har satt inn. Det betyr at det er først når du flytter gevinsten ut av aksjesparekontoen, at du må skatte av den.

Til syvende og sist må jeg altså skatte uansett. Hvorfor er denne løsningen så bra?
- Den store fordelen er at du får reinvestert hele gevinsten underveis. Over tid vil du få høyere avkastning enn hva du får ved vanlig fondssparing. Du «tvinges» ikke lenger til å bli værende i et spesielt fond for å unngå høy skatt når du selger, men kan tilpasse sparingen akkurat slik du vil.

Er det kun aksjer og aksjefond som kan stå i en aksjesparekonto?
- Rent teknisk er en aksjesparekonto egentlig som en vanlig verdipapirkonto, men du kan også ha kontantinnskudd stående i påvente av investeringer, eller i en mellomperiode mellom bytte av fond.

Hvordan er bankens tilbud?
- Vi ha laget en god løsning for sparing, hvor du selv kan etablere en aksjesparekonto på mobilen. Når den er etablert, kan du enkelt kjøpe og selge fond og aksjer direkte fra mobilen. Du kan selvfølgelig også kontakte lokalbanken din og la en rådgiver opprette kontoen for deg.