Det blir kundevalg til bankens forstanderskap 25. og 26. februar. 

Medlemmer i forstanderskapet