Det blir kundevalg til bankens forstanderskap i perioden 24.02 – 28.02

Medlemmer forstanderskapet