«Slagordet» vårt i Evje og Hornnes Sparebank er å bidra til et rikere bygdeliv. Vi er eid av bygda, og ønsker å gi tilbake til bygdefolket. Otra IL er en særs viktig samarbeidspartner i det arbeidet.

Otra IL har 1.600 medlemmer, og en enorm bredde i tilbudet. Vi er veldig glade for å bidra til arbeidet i det aktive idrettslaget. Svært mange av innbyggerne i bygda er engasjerte i laget på ett eller annet vis. De midlene vi legger ned i sponsoravtalen gir derfor store ringvirkninger. Det er vel investerte penger, sier styreleder i banken Arnt Steven Ropstad.

Evje og Hornnes Sparebank har nå vært hovedsponsor for Otra IL siden 1983, i over 40 år.

Det betyr enormt mye for oss i Otra IL å ha en slik solid hovedsponsor i ryggen, over så mange år, forteller styreleder Else Haugland. Avtalen gir oss en økonomisk grunnmur, og gir både forutsigbarhet og kontinuitet i driften.

Mer enn en sponsoravtale

Tony Halsall, daglig leder i Otra IL, peker på et annet viktig poeng:

Det kommer veldig mye ut av samarbeidet, også utover selve idrettsaktiviteten. Banken har støttet byggingen av mange av de flotte idrettsanleggene i bygda. Bare tenk på anlegg som for eksempel Otrahallen, skiløypene, treningssenteret, friidrettsbanen på Hornnes, den nye motorcrossbanen på Kjetså, kunstgressbanen og Trollbakken. Mye av dette er kommet i stand med god økonomisk hjelp fra banken og kommunen. Gode anlegg skaper økt aktivitet. Det igjen gir positive ringvirkninger for folkehelsa og trivselen til bygdefolket.

Vi i banken er veldig takknemlige for det givende samarbeidet med Otra IL. Vår administrerende banksjef Knut Kjetil Møen var i strålende humør da han sammen med styreleder Arnt Steven Ropstad møtte idrettslagets representanter for undertegning av den nye tre-årsavtalen for noen dager siden.  

Jeg håper og tror at det nære samarbeidet kan fortsette i samme gode ånd, ikke bare i den tre-årsperioden som nå er avtalt, men videre mot 50-årsjubileet i 2033. Det kan vi selvsagt ikke garantere her og nå, noen av partene. Men at vi har det som en liten drøm i bakhodet er sikkert.

Vi takker Otra IL for det store og viktige arbeidet idrettslaget gjør i bygda vår. Lykke til med aktivitetene i årene som kommer!