Det blir innskytervalg til bankens forstanderskap i uke 8, 21.-25.februar i hele bankens åpningstid.

Forstanderskapet er bankens øverste organ som bl.a. godkjenner årsberetning og regnskap, velger styre og foretar gavetildeling.

Nedenfor vises oversikt over forstanderskapets medlemmer og valgkomiteens innstilling. Dette er også tilgjengelig i banken under valget. Valgperiode er 4 år.

Alle myndige personer som har hatt et innskudd i banken på minst 2.500 kroner de siste 6 måneder har stemmerett. Hvert kundeforhold gir en stemme.

Valgkomiteens innstilling og dagens medlemmer

Bente Rasmussen

Leder av valgkomiteen