Normalt gjøres dette på våren, men i år ble dette utsatt med bakgrunn i sterk oppfordring fra Finanstilsynet om å avvente til man tydeligere så de økonomiske konsekvenser av korona. Så langt har vi vært heldige, og forstanderskapet fant det derfor nå forsvarlig å utbetale gavene.

Vi håper gavene kommer godt med for bygdas mange lag og foreninger, og den allsidige og gode aktiviteten dere står for. Da passer det godt at banken kan få være med å bidra. Vårt motto er "Lokalbank for rikere bygdeliv" - og det er nettopp det den frivillige innsatsen virkelig bidrar til!

Vi minner samtidig om at neste gavetildeling vil ha frist i februar med avgjørelse i mars. Dette vil bli kunngjort nærmere. Vi setter stor pris på det frivillige engasjement, og mottar gjerne søknad på gode tiltak innenfor allmennyttige formål. Dvs. at gavene rettes mot lag og foreninger - ikke til privatpersoner. Banken har egne retningslinjer for gavetildelingen, og det er en egen komite som behandler søknadene i tråd med denne. Avgjørelse fattes av forstanderskapet i løpet av mars.

Ha en fin førjulstid!

Med vennlig hilsen

Knut Kjetil Møen
Adm. banksjef