«Det er vondt å vite at det er folk i hjembygda vår som ikke har den maten de trenger», sier Wenche Rundsag Høgetveit. Norkirken Evje og Frivilligsentralen har gått sammen om et stort matutdelingsprosjekt for å gjøre noe med det.

Wenche og Irene Åtland leder arbeidet. Torsdag ettermiddag fikk vi lov til å komme innom Blåkorshuset i Kyrkjebygda på Evje, for å få litt mer greie på hvordan matutdelingen skjer.

Prosjektet kom i gang i mai 2021. Nå er det matutdeling alle torsdager i måneden, unntatt én. Da er det «Middag for alle» på Blåkorshuset.

Over 20 frivillige utfører arbeidet

På Blåkorshuset står et stort apparat med frivillige klar til å fordele maten utover i bokser. Mens vi var der var det over 20 hjelpsomme mennesker i full sving. Det var en sterk blanding av Evje-damer, nye landsmenn og -kvinner og flyktninger fra Ukraina. De strålte alle av arbeidslyst og glede over å kunne hjelpe til. Mange av hjelperne er rekruttert gjennom Frivilligsentralen. Folk tar også kontakt på eget initiativ og spør om de kan hjelpe. Det synes Irene og Wenche er veldig stas.

For tiden er det 83 familier i bygda som har søkt eller bedt om mathjelp. Det er fra ett til syv familiemedlemmer i disse familiene. Maten blir sortert og fordelt så godt som mulig i 83 bokser. Det er alltid brød i boksene, og ofte grønnsaker og frukt. Kjøttvarer og pålegg er det av naturlige grunner mindre av.

Dette sorteringsarbeidet gikk imponerende raskt unna mens vi var der. Det var tydelig at det var et samkjørt team som var i sving! Flere av de frivillige har kommet med gode innspill til organiseringen, slik at den er blitt mye mer effektiv enn før.

Når varene er ferdig sorterte, blir de lagt over i poser som hver familie kommer og henter. Det er ikke kapasitet lenger til å kjøre ut med matposene til alle. Men noen som ikke har bil, eller av andre grunner ikke kan hente selv, får fortsatt varene kjørt hjem til seg.  

Kaffekrok og sosialt samvær

I det ene hjørnet av rommet der sorteringen foregår er det laget i stand en liten sofakrok. Der serveres kaffe og boller. Her gikk praten om løst og fast når det innimellom var tid til en liten pust i bakken. Vi fikk noen trivelige samtaler med flere av hjelperne. Et nydelig treffsted for sosialt samvær, og glimrende for språktrening!

Mange ønsker å hjelpe

Det følger betydelige driftsutgifter med tiltaket. Vi i Evje og Hornnes Sparebank hadde gleden av å støtte matutdelingen med 30.000 kroner til driftsutgifter ved den årlige gavetildelingen.

Takk!

Det var en stor opplevelse å få være til stede under matutdelingen på Blåkorshuset denne ettermiddagen. Tusen takk til Wenche, Irene og alle dere andre som på ett eller annet vis gjør dette viktige tiltaket for våre gode sambygdinger mulig. Lykke til med arbeidet videre!