I tillegg til gaver som tildeles etter søknad, har forstanderskapet satt av 800 000 kroner til ulike lokale prosjekter. Den totale gavetildelingen for 2023 utgjør med det 1,2 millioner kroner.

Lokalbank for rikere bygdeliv

Evje og Hornnes Sparebank er en lokalbank. Vi føler det som en stor og ærefull oppgave å støtte opp om det lokale frivillige arbeidet i lag og foreninger. Heimbygda vår, ja hver eneste bygd og by, hadde ikke vært den samme uten den enorme frivillige innsatsen som legges ned hver eneste dag. Frivilligheten er en av hjørnesteinene det norske samfunnet er bygget på. Gjennom å støtte lokale lag og foreninger økonomisk ønsker vi å bidra til et enda rikere bygdeliv for oss alle.

Det var altså 46 søkere i år. Søknadsfristen var 20. februar. Vi kunngjør muligheten til å søke om gavetildeling på vår hjemmeside og Facebookside i januar hvert år.  Her vil også søknadsfristen og andre praktiske opplysninger være oppgitt.

Fra Bygland til Vennesla

Geografisk spenner tildelingene i 2023 seg fra Bygland i nord til Vennesla i sør. De fleste typer lag og foreninger er representert, fra Norkirken Evje sin matutdeling til Evje og Hornnes bygdekor som har 40-årsjubileum i 2023, og fra dagsenteret på Hægelandsheimen til gammeldans! Summene varierer fra 2 000 kroner til 30 000 kroner. Vi er trygge på at midlene blir til nytte i det store frivillige arbeidet som mottakerene utfører i bygdelagene våre.

Vi kommer tilbake med en presentasjon av noen av gavemottakerene utover året. Vi gleder oss veldig til å lære litt mer om det umåtelig viktige frivillige arbeidet som blir utført, og ikke minst til å gjøre det enda bedre kjent i lokalmiljøet.