Vi traff Karina på Røde Kors-huset i Lia. Vi ville gjerne høre litt nå ved årsskiftet om hvordan situasjonen er i foreningen hun leder. Karina hadde utrolig mye spennende og interessant å fortelle fra livet i Røde Kors-miljøet.

Julegavetreet

Jula er nettopp unnagjort. Evje og Hornnes Røde Kors var igjen en av pådriverne for «Julegavetreet». Alle ønsker ble innfridd, takket være rause sambygdinger og gode bidragsytere.

I jula fikk Evje og Hornnes Røde Kors sammen med Evje og Hornnes frivilligsentral til en busstur til Dyreparken for alle barn i skolealder. «Beste dagen i mitt liv!», var en av tilbakemeldingene fra barna.

I sommer var det tur til Dyreparken, med godt over 100 barn som deltok. Røde Kors er ansvarlig for gjennomføringen. Turene er veldig populære sommertilbud for barna, i en tid der mange kanskje står uten et ordentlig ferie- eller fritidstilbud.

Nedre Setesdal Røde Kors hjelpekorps er i full aktivitet, som en del av Evje og Hornnes Røde Kors. Banken sin gave under gavetildelingen, 13.500 kroner, går til å opprettholde vinterberedskapstjenesten. «Det er en veldig viktig støtte for at vi skal kunne opprettholde denne aktiviteten», understreket en takknemlig Karina.

Brennende engasjement

Det var veldig tydelig for oss at Karina brenner for vervet sitt som leder av den lokale Røde Kors-foreningen. På inn- og utpust nevnte hun aktiviteter og tilbud som beredskapsvakt, visitortjeneste i fengselet, BARK for barna og RØFF for de litt eldre ungdommene fra 13 til 17 år. Hun kom inn på skredkurs, PLIVO-øvelser, Setesdal Redningsforum, samvirkeseminar med kurs og opplæring og mye annet som ledere og andre i Røde Kors i Evje og Hornnes deltar på i løpet av året. Medlemmer fra Evje og Hornnes Røde Kors hjalp til med snøscooter og snørydding i Arendal under uværet forleden, og de var med under den store leteaksjonen i Lindesnes som dessverre endte så trist. Det er en enorm og svært betydningsfull innsats for bygda vår Røde Kors-apparatet legger ned i løpet av et år.

Takk til alle dere i Evje og Hornnes Røde Kors og Nedre Setesdal Røde Kors hjelpekorps for at dere bidrar til et rikere bygdeliv, og lykke til med arbeidet videre!

PS: I 2024 kan lag og foreninger igjen søke om gave fra banken. Søknadsfristen er 11. februar 2024. Nødvendig informasjon finner du på vår nettside www.eh-sparebank.no.