Formålet til 4H er å utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker. Her lokalt ble Grobotn 4H stiftet i 1954. Snart kan klubben altså feire 70-årsjubileum! Det har skjedd utrolig mye på disse årene. Men det må vi la ligge her. Denne solvarme ettermiddagen er vi på Hornnestangen. Linn har invitert alle i klubben på vannkrig. Det er herlig å se hvilken nær og trygg kontakt hun har med barna og ungdommene. Ikke minst er det moro å se at den ivrigste i leiken er den voksne Linn selv!

Aktiviteter

Vi vil gjerne høre litt om hva klubben driver med av aktiviteter nå for tiden. Innimellom de mange vannkrigene får vi listet ut av henne et par ord:

Vi møtes 2. hver mandag til ulike slags aktiviteter. Som oftest er det ved Hornnes hjelpefengsel i Dåsnes. Her er det opparbeidet et veldig fint uteområde. Vi kan spille volleyball, grille, prøve zip-linen og ellers finne på det meste. Om vinteren lager vi mat ute på bål og finner på andre ting som passer for den årstiden. Vi har fortsatt den tradisjonsrike høstfesten. Tre jenter skal på nordisk 4H-leir i sommer. Hvert år er det også en nasjonal 4H-dag, som vi selvsagt er med på. Det er fremdeles et høydepunkt når vi kan dele ut 4H-plaketten. Men for å få den kreves det innlevering av syv selvvalgte prosjektoppgaver. Det er ikke så mange som rekker det innen de forlater klubben i 17–18-årsalderen.

Mange slags utgifter

Vi lurer på hva klubben tenker å bruke pengene de har fått til.

De går nok inn i den daglige driften, smiler Linn. Vi planlegger tur til Fårup Sommerland i Danmark. Ellers må vi med jevne mellomrom kjøpe inn slikt som telt, utstyr til aktivitetene, lavvo og annet. Alt koster, og støtten fra banken på 13.500 kroner kommer godt med. Det totale budsjettet for et vanlig aktivitets år ligger nok på om lag 100.000 kroner. Vi setter stor pris på gaven!

Medlemmer

Grobotn 4H har i dag rundt 25 medlemmer. Da Linn begynte i klubben skal medlemstallet ha vært helt nede i ca. fem stk. I 2019 var det steget til 19, har vi lest i en artikkel i Arnstein. Så det har vært en fin utvikling de siste årene. Det er moro – og betryggende – å høre, nå når klubben er inne i sitt 70. år. Grobotn 4H kan gå jubileumsåret 2024 trygt i møte.

Barna har sitt eget styre, med en valgt leder. Linn er klubbrådgiver, og hjelper og støtter barna med stor vekt på hva de selv ønsker at klubben skal drive med.

Trygt gjennom pandemien

Mange frivillige lag og foreninger opplevde en betydelig nedgang i medlemstallene under koronapandemien. 4H var i en litt spesiell stilling, og klarte stort sett å opprettholde aktivitetene.

Vi ble ganske lite berørt, heldigvis, forteller Linn. Aktivitetene våre er stort sett utendørs. De var ikke underlagt like strenge restriksjoner som mange andre opplevde. Så med unntak for de ekstra strenge tiltakene under de største smittebølgene, gjennomførte vi våre aktiviteter nesten som vanlig.

Takk for at dere bidrar til et rikere bygdeliv!

Det er tusen ting vi kunne snakket med den sprudlende og samfunnsengasjerte Linn om. Ved siden av engasjementet i 4H, sitter hun i kommunestyret i Evje og Hornnes og er nestleder i Otra IL. Men hun må hoppe ut i vannet igjen og bli med i vannkrigen. Hun rekker så vidt et par ord før hun stuper av gårde:

Arbeidet i 4H krever mye arbeid og innsats. De andre vervene er mer «overskuddsforetak». Men ungene og ungdommene setter stor pris på hvordan vi driver aktivitetene i 4H, og at det ikke hele tiden stilles så strenge krav til dem. Det møter de nok av ellers i hverdagen. Her kan de slappe helt av og bare fryde seg. Når jeg ser hvor glade de er, og hvor mye det betyr for dem, får jeg også masse påfyll av krefter og energi.

Evje og Hornnes Sparebank er en lokalbank. Vi ønsker å støtte opp om det veldig viktige, lokale frivillige arbeidet som legges ned i lag og foreninger, og å bidra til et rikere bygdeliv. Dette gjør vi på ulike vis, blant annet gjennom den årlige gavetildelingen. Grobotn 4H er ett av utrolig mange eksempler på hvor mye det betyr i en liten bygd å ha aktive lag og foreninger som skaper trygge og gode arenaer der barn og ungdommer kan utfolde og utvikle seg.

Takk til klubbrådgiver Linn Moseid og hennes gode hjelpere i Grobotn 4H for deres viktige bidrag til at Evje og Hornnes er ei god bygd å bo og leve i.