Vi trenger i en periode ekstra kapasitet i kundesenteret og til gjennomgang/kvalitetssikring av data i forbindelse med at alle Eikabanker skal skifte kjernebanksystem. Aktuelt tidsrom vil være snarest mulig og frem til 01.08.2023, med mulighet for forlengelse. Ønskede kvalifikasjoner vil være at du er serviceinnstilt og liker å møte kunder og løse deres behov. Samtidig forutsettes at du har grunnleggende dataferdigheter slik at du lett kan ta i bruk aktuelle dataprogrammer i banken.

Lønn og betingelser etter nærmere avtale.

Hvis dette er interessant, send en søknad til kkm@eh-sparebank.no innen 10.02.2023.

Ta gjerne kontakt med Knut Kjetil Møen på telefon 91731123 for mer informasjon om arbeidet.