Evje og Hornnes Sparebank ønsker å være en god og trygg samarbeidspartner også i vanskelige tider. Vi har derfor besluttet at ALLE våre boliglån og næringslån reduseres med 0,85% allerede fra 2.april. Vi deltar på denne måten i dugnaden for å bidra til å gjøre situasjonen lettere for de som er i en vanskelig økonomisk situasjon. Rentenedgangen gjennomføres mye raskere enn normalt da situasjonen krever det slik vi ser det.

Innskuddsrentene vil også bli redusert, men dette iverksettes først i løpet av mai i hht. vanlig varslingsperiode for ulike kundegrupper.

Vi er opptatt av å finne gode løsninger i sammen med dere som nå har kommet i en vanskelig situasjon, så ta gjerne kontakt med din rådgiver.