Evje og Hornnes Sparebank setter ned renten på boliglån med inntil 0,40 prosentpoeng og innskudd med i hovedsak 0,25 prosentpoeng. 2.april satte vi ned utlånsrenten med 0,85 prosentpoeng slik at samlet reduksjon for boliglån nå er inntil 1,25 prosentpoeng.
Renteendringen kommer som følge av at Norges Bank i forrige uke satte styringsrenten til 0 prosent.

Utlånsrentene endres 3.juni som er raskere enn normal varslingsfrist. Innskuddsrentene for privatmarkedet endres etter normal varslingsfrist den 15.juli.
Informasjon vil bli sendt pr nettpost eller brev i løpet av kort tid, og vi oppdaterer da også prislister på bankens hjemmeside.

Vi er her for deg:

Banken har en viktig rolle i å bidra til å holde hjulene i økonomien i gang, og vi ønsker å avhjelpe situasjonen for kunder som er rammet økonomisk som følge av Koronakrisen.
Den siste tiden har vi hjulpet mange kunder med avdragsfrihet og ulike tilpasninger, og det skal vi fortsette med i tiden fremover.

Vi oppfordrer derfor kunder til å ta kontakt slik at vi kan finne løsninger som passer for deg.

Vennlig hilsen
Evje og Hornnes Sparebank

Knut Kjetil Møen