Bakgrunnen for dette er at banken er definert som samfunnskritisk funksjon og derfor har et ekstra ansvar for å sikre at vi til enhver tid kan være operative.

Har du behov for å treffe oss i banken, avtal tid på post@eh-sparebank.no eller på telefon 37 92 92 00 mellom 09:00 og 15:00. Du kan også kontakte din rådgiver direkte.

Dersom du skal inn i banken må vi minne om at du ikke må ha symptomer på smitte, eller ha vært i nærkontakt med noen som er syke.

Nærmere om bakgrunnen for beslutningen:

Vi er inne i krevende tider, og det kommer stadig meldinger om nye utbrudd av koronasmitte i landsdelen. Akkurat nå er situasjonen i vår kommune god, men vi vet ikke når neste smitteutbrudd kan være et faktum. På Evje er vi så heldige å ha et godt handelssenter med mye aktivitet og gjennomfart. Samtidig må vi være bevisste på at dette også øker risikoen og treffe gode forebyggende tiltak.  Dette ansvaret tar vi på stort alvor, og velger å være føre var.

Dersom noen i banken skulle bli smittet, blir kolleger regnet som nærkontakter, og banken ville måtte stenge i min. 10 dager. Vi har derfor i hele høst hatt et «beredskapsteam» på hjemmekontor som kan avløse de som eventuelt kommer i karantene. Slik har vi sikret at banken til enhver tid kan være i funksjon for våre kunder.

Vi beklager at slike tiltak kan skape ulemper for våre kunder, men samtidig vurderer vi konsekvensene av nedstenging som såpass mer dramatiske, at vi ikke kan ta sjansen på at det skulle skje. Dette er også på linje med de tiltak vi ser gjøres i andre banker i landsdelen.

Vi ønsker dere alle en trygg og koselig førjulstid!

Med hilsen

Knut Kjetil Møen
Adm. banksjef