Vi er opptatt av hva du som kunde mener, og har derfor nylig gjennomført en kundeundersøkelse. Vi er takknemlige for at så mange har tatt seg bryet med å svare. Derav kom et resultat vi er ydmyke over og svært fornøyd med. Dette gir oss verdifull kunnskap som vi kan bruke til å bli enda bedre på å løse våre kunders behov. Den siste tiden har vært preget av koronasituasjonen, og vi har derfor fulgt myndighetenes råd mht tiltak for å begrense smittespredning, og sikre at vi klarer å holde banken kontinuerlig i drift. Bl.a. er ikke banken åpen på vanlig måte, men vi takler det meste av henvendelser via telefon, e-post og nødvendige møter etter avtale. Selv om vi så dette som utfordrende har det i hovedsak fungert fint og med gode tilbakemeldinger.